Friendsforever

De små syskonen Tom, Jeff,Ringo, Bonnie, Maja och Nova är födda den 14 februari 2023

De är uppfödda hos en familj och upplevs som väl socialiserade. När de var ca 10 veckor gamla hämtades de till Dog rescue Coolronan då ägarna hört av sig då de inte kunde hitta hem till valparna.

Enligt vad som sagts är den ena föräldern en bordercollie schäfer och den andra föräldern en bordercollie.

Maja och Nova är bokade och Bonnie går i ett jouhem som kanske bestämmer sig för att behålla om det fungerar med den hund som finns i familjen.

Alla pojkarna, Jeff, Tom och Ringo söker sina hem.

valp 2

valp 4

valp 1

valp 5

valp 3