Friendsforever

Cosmo och Hugo är två bordercolliebröder som nu finns på WestCorkAnimal Welfare Group.

Det är öppna sociala valpar som söker aktiva familjer gärna med bordercollievana.

cosmo hugo

HUGO 4 (2)