Friendsforever

Corfu är en glad och social tjej.

 Hon är lite lugnare än sina syskon och kan hänga på den som är inne hon valparna i de vardagliga sysslorna men hon är också duktig på att sysselsätta sig på egen hand.

corfu 5

corfu 3

corfu 1

corfu 4

corfu 6