Om namnet Rayne läser vi : "Rayne is a name, usually describing a very beautiful girl who is very unique. Usually, she is not aware of her beauty. She can be really misunderstood at times."

När vi möter henne i kennlarna är hon lite försiktig men vill ändå komma fram och hälsa. Det ser ut som att hon har ärr på sin lilla kropp men vilken go liten flicka det är.

Svart som natten och efter en tid på Galway SPCA kommer det andra bilder på en mycket gladare tjej.

rayne 4

rayne 2