Friendsforever

 

VÄLKOMMEN ATT LÄSA IGENOM DENNA INFO. HAR DU FLER FRÅGOR

MAILA GÄRNA TILL  friendsforevernu@gmail.com eller se vår kontakta oss sida.

Genom att adoptera en omplaceringshund räddar du inte bara ett liv utan två! Din adoption lämnar plats på ett rescue för ännu en hund att räddas från poundet!

De hundar som förmedlas genom Friendsforever är i huvudsak Irländska hundar.

Läs gärna mer om situationen i Irland. Hundarna har alla på något sätt förlorat sin familj och sedan räddats av en djurskyddsorganisation i Irland ( ett rescue) .

Det kan vara hundar som varit älskade familjemedlemmar och bott i familj, hundar som bott i hundkoja i trädgården eller hundar  som bott på någon gård på landet. Alla har de olika förutsättningar. Våra erfarenheter är dock att de allra flesta hundar anpassar sig snabbt till sitt nya liv.

På rescuecentret väntar hundarna i hopp om att finna en egen familj. Många av dessa rescueorganisationer använder sig av jourhem så antingen finns hunden i ett jourhem eller på ett rescuecenter( kennel). Läs mer om adoption under att tänka på.

Hundarna vaccineras, avmaskas, får pass och veterinärbesíktigas innan avresan till Sverige.

De flesta vuxna hundarna kastreras som ett led i arbetet att minska populationen av oönskade valpar. Valpar under 6 månaders ålder är dock inte kastrerade.

Adoptionsavgiften är densamma oavsett om hunden är kastrerad eller ej då vi har valt att sätta över samma summa i donation till Irland för samtliga hundar då vi vet att pengarna alltid behövs till någon annan hunds veterinärvård.

Vi har ett samarbetsavtal med Agria så alla våra hundar försäkras in i samband med avresan till Sverige och är då olycksfallsförsäkrade i vår flockförsäkring. Det är sedan av yttersta vikt att du snarast efter att ha fått hem hunden kontaktar Annika Jansson på Agria 0761-665657 för att försäkra din hund fullt ut.

Hundarna har varit i varierande skick när de tagits omhand och har fått grundläggande veterinärvård men för vissa hundar kan du som adoptör behöva göra en extra insats för din hund. Mer om arbetet på ett rescue kan du så delvis läsa om i bloggen.

Är du intresserad av någon av alla dessa fina hundar, använd dig av intresseanmälan på vår hemsida eller skicka ett e mail till friendsforevernu@gmail.com .

Berätta gärna lite om dig själv dina erfarenheter och hur du tänker dig ert framtida hundliv. Glöm inte att sätta ut ett telefonnumer där vi kan nå dig.Vi tar sedan kontakt med dig och gemensamt kan vi diskutera oss fram till vilken hund som skulle kunna vara lämplig just för er/ dig.  I möjligaste mån vill vi sedan gärna göra ett hembesök.

När vi kommit så långt att vi gemensamt kommit fram till en specifik hund för adoption vill vi att ni/ du bekräftar det genom att sätta in en bokningsavgift. Den är 2000 kronor. Bokningsavgiften betalas inte tillbaka vid avhopp. Resterande summa ska vara betald eller betalas i samband med att hunden hämtas.

Donationen  för hundarna är totalt  6500 kronor. 

Det täcker kostnaden för transport, vaccinering, pass och besiktning. 

Efter att du adopterat din hund så finns vi alltid där.  Om hunden av någon anledning måste omplaceras, ska den komma tillbaka till oss i föreningen.

 Det är viktigt att du tänker igenom ditt beslut att skaffa hund och att du är redo att lägga ned den tid som krävs för att få det att fungera. Då dessa hundar redan bytt familj en gång är tanken att de hos dig ska få en trygg framtid till ålderns höst.

Självklart vill vi sedan höra utav er. Hur det går med er nya familjemedlem.

Välkommen med din intresseanmälan!